Copyright

PROTEJAREA DREPTULUI DE AUTOR

Pentru a înțelege pe deplin importanța și necesitatea protejării dreptului de autor, este necesar de a înțelege terminologia și principalele concepte.

Dreptul de autor este un drept exclusiv, oferit autorului sau cesionarului, pentru un număr stabilit de ani, de a publica, difuza, reproduce, multiplica sau înregistra un material literar, artistic, muzical sau științific precum și de a autoriza alte părți terțe de a întreprinde aceste acțiuni. Cu alte cuvinte, dreptul de autor protejează proprietatea și identitatea autorului creației sau a titularului de drept.

Acest drept se constituie din drepturi patrimoniale și drepturi morale (personale).

DREPTURILE MORALE (personale)

Autorului nu pot face obiectul vreunei renunțări sau cesiuni și sunt imprescriptibile, chiar și în cazul în care autorul cedează drepturile sale patrimoniale:

 • dreptul la paternitate;
 • dreptul la nume;
 • dreptul la respectarea integrității operei;
 • dreptul la divulgarea operei;
 • dreptul la retractarea operei.
DREPTURILE PATRIMONIALE EXCLUSIVE

Autorul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul exclusiv să efectueze, să permită sau să interzică valorificarea operei, inclusiv prin:

 • reproducerea operei;
 • distribuirea originalului sau a exemplarelor operei;
 • închirierea exemplarelor operei, cu excepția operelor de arhitectură și a operelor de artă aplicată;
 • importul exemplarelor operei în vederea distribuirii, inclusiv al exemplarelor confecționate cu consimțământul autorului sau al altui titular al dreptului de autor;
 • demonstrarea publică a operei;
 • interpretarea publică a operei;
 • comunicarea publică sau retransmiterea simultană și fără modificări a operei prin eter, inclusiv prin satelit sau prin cablu;
 • punerea la dispoziție în regim interactiv a operei;
 • traducerea operei;
 • transformarea, adaptarea, aranjamentul sau alte modificări ale operei;
Fie ca sunteți artist, designer, arhitect, scriitor, compozitor, fotograf, daca sunteți autorul unei creații originale cu valoare comercială sau culturală este necesar să vă înregistrați și protejați munca pentru a avea dreptul de autor ce vă va permite să o exploatați sau să vă dați acordul pentru utilizarea ei.

Specialiștii MOLDPATENT vă oferă o gamă completă de servicii în protecția drepturilor morale ale autorului și protecția drepturilor patrimoniale de autor și conexe ale titularilor la cele mai înalte standarde de calitate ce implică analiza detaliată a unei spețe concrete, explicarea limitelor pretențiilor din punct de vedere juridic, identificarea prejudiciului și limitele acestuia dar și stabilirea strategiei de acțiune ce vă vor scuti de cheltuieli inutile atât financiare cât și în materie de timp.

Oferim clienților noștri următoarele servicii:

 • Servicii de consultare și analiză privind protecția dreptului de autor și ale celor conexe
 • Înregistrarea obiectului cu drept de autor
 • Expertiza contractului de autor și elaborarea contractului privind transmiterea drepturilor patrimoniale (opere scrise, opere audio sau video imprimate, opere de imagine, volumetrico-spaţiale)
 • Reprezentarea în fața instanțelor de judecată pentru apărarea drepturilor patrimoniale și morale
 • Întreprinderea acțiunilor necesare de reprimare a contrafacerii, concurenței neloiale, a oricăror atingeri aduse drepturilor titularilor, în fața organelor competente (domeniu civil, penal, contravențional, administrativ)
 • Obținerea protecției dreptului de autor la frontieră (întru întărirea pozițiilor comerciale și limitarea capacității de contrafacere)
 • Evaluarea prejudiciului rezultat în urma încălcării dreptului de autor și ale celor conexe
 • Monitorizarea pieței
Rețelele de socializare
Luați legătura cu noi și noi în cel mai scurt timp vom răspunde.
MOLDPATENT
Contactează-ne
Rețelele de socializare
Luați legătura cu noi și noi în cel mai scurt timp vom răspunde.

© 2023 MOLDPATENT. TOATE DREPTURILE SUNT REZERVATE